Portofoonwereld en haar moederbedrijf Truckerswereld vof. aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor boetes, voortvloeiend uit een verkeerd of illegaal gebruik van onze apparatuur in de overeenkomstige frequentieband.
Onze toestellen zijn toegelaten in geheel Europa en kunnen in het volledige opgegeven frequentiegebied (zie product specificaties) zenden en ontvangen.

Het is aan de gebruiker om zich ervan op de hoogte te stellen dat hij/zij gemachtigd is voor het zenden met het juiste vermogen en op de juiste frequenties in de overeenkomstige landen.

Voor bepaalde toepassingen en frequentiegebieden is voor onze apparatuur een machtiging noodzakelijk.